डिप्लोमा ईन इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ को बिषेश छात्रवृती कार्यक्रम अन्तर्गत २०७७/०७८ को भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

2021-07-15T15:28:26+05:45

सूचना RESULT OF ELECTRICAL ENGG. SPECIAL SCHOLARSHIP ENTRANCE 2077

डिप्लोमा ईन इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ को बिषेश छात्रवृती कार्यक्रम अन्तर्गत २०७७/०७८ को भर्ना सम्बन्धी सूचना ।2021-07-15T15:28:26+05:45

Diploma Level Semester System Exam & Special Scholarship Form Submission Notice

2021-04-29T19:13:55+05:45

Diploma Level Semester System Exam I/I (R&B) and Special Scholarship I/I, II/I & III/I Back Exam form submission Notice-2078-01-06  Diploma Level Semester & Special Scholarship Exam form Submission Notice-2078-01-06.pdf  1Diploma Regular Form_Print_White_Paper_Bothside.pdf  2Diploma Back Form_Print_Yellow_Paper_BothSide.pdf  2078-01-06 CTEVT, Exam Sheet Symbol No Odd Sem.xls

Diploma Level Semester System Exam & Special Scholarship Form Submission Notice2021-04-29T19:13:55+05:45

Diploma Level Semester Examination System Exam form Submission Notice-2077-10-13

2021-01-27T07:24:18+05:45

Diploma Level Semester Examination System Exam form Submission Notice  Diploma Level Semester system Exam form submission Notice-2077-10-13.pdf  Diploma Back Form_Print_Yellow_Paper_BothSide-20771611633802.pdf  Diploma Regular Form_Print_White_Paper_Bothside-20771611633836.pdf  CTEVT, Exam Sheet Symbol No 20771611651927.xls

Diploma Level Semester Examination System Exam form Submission Notice-2077-10-132021-01-27T07:24:18+05:45

छोटो अबधिको ३९० घन्टे सीपमूलक तालिम संचालनको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

2020-12-17T21:38:38+05:45

CLICK HERE TO VIEW NOTICE

छोटो अबधिको ३९० घन्टे सीपमूलक तालिम संचालनको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना2020-12-17T21:38:38+05:45
Go to Top