डिप्लोमा तहका सेमेष्टर परीक्षा प्रणालीको नियमित /आंशिक परीक्षा आवेदन फारम भर्ने अत्यन्त जरुरी सुचना

2023-03-24T10:42:45+05:45

परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सुचना

डिप्लोमा तहका सेमेष्टर परीक्षा प्रणालीको नियमित /आंशिक परीक्षा आवेदन फारम भर्ने अत्यन्त जरुरी सुचना2023-03-24T10:42:45+05:45

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षाको पूर्नाशुल्किय तर्फको नतिजा प्रकाशन २०७९

2022-09-11T16:54:54+05:45

A Cover Letter ELECTRICAL ENGG. CIVIL ENGG. PLANT SCIENCE ANIMAL SCIENCE  

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षाको पूर्नाशुल्किय तर्फको नतिजा प्रकाशन २०७९2022-09-11T16:54:54+05:45
Go to Top