डिप्लोमा ईन सिभिल इन्जिनियरिंग तहमा प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृति कार्यक्रममा रिक्त सिटमा भर्नाको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना |

2023-09-26T19:02:17+05:45

सुचना हेर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस

डिप्लोमा ईन सिभिल इन्जिनियरिंग तहमा प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृति कार्यक्रममा रिक्त सिटमा भर्नाको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना |2023-09-26T19:02:17+05:45

डिप्लोमा तह (पशुविज्ञान तथा बालीविज्ञान) आन्तरिक परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धि सुचना

2023-09-22T18:08:37+05:45

routine 3rd year notice

डिप्लोमा तह (पशुविज्ञान तथा बालीविज्ञान) आन्तरिक परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धि सुचना2023-09-22T18:08:37+05:45

नयाँ भर्ना भएका प्रशिक्षार्थीहरुको कक्षा संचालन सम्बन्धी सुचना

2023-09-22T17:55:50+05:45

सुचना हेर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस

नयाँ भर्ना भएका प्रशिक्षार्थीहरुको कक्षा संचालन सम्बन्धी सुचना2023-09-22T17:55:50+05:45

डिप्लोमा तहको वार्षिक तथा सेमेष्टर परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सुचना

2023-09-22T16:43:58+05:45

सुचना हेर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस

डिप्लोमा तहको वार्षिक तथा सेमेष्टर परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सुचना2023-09-22T16:43:58+05:45

प्रि-डिप्लोमा अप्रेनटिशिप प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सुचना

2023-09-21T16:02:06+05:45

सुचना हेर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस

प्रि-डिप्लोमा अप्रेनटिशिप प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सुचना2023-09-21T16:02:06+05:45

डिप्लोमा तह विशेष छात्रवृति परीक्षार्थीहरु भर्ना हुन आउने सम्बन्धी सुचना

2023-09-17T18:24:24+05:45

suchn हेर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस

डिप्लोमा तह विशेष छात्रवृति परीक्षार्थीहरु भर्ना हुन आउने सम्बन्धी सुचना2023-09-17T18:24:24+05:45

शैक्षिक सत्र २०८०/२०८१ मा भर्ना भएका नयाँ परीक्षार्थीहरुका लागि रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने अत्यन्त जरुरी सुचना

2023-09-17T16:46:29+05:45

सुचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

शैक्षिक सत्र २०८०/२०८१ मा भर्ना भएका नयाँ परीक्षार्थीहरुका लागि रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने अत्यन्त जरुरी सुचना2023-09-17T16:46:29+05:45
Go to Top