RESULT

RESULT2020-11-09T18:01:53+05:45

शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा डिप्लोमा ईन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिंग तहमा विशेष प्राविधिक शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रममा वैकल्पिक उम्मेदवारको भर्ना सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना |

By |July 31, 2021|NEWS & EVENTS, Notice Board, RESULT|
Go to Top